Hoor, wie klopt daar kind’ren?

Hoor, wie klopt daar kind’ren?
Hoor, wie klopt daar kind’ren?
Hoor, wie tikt daar zachtjes tegen ’t raam?
’t Is een vreemd’ling zeker,
die verdwaalt is zeker,
‘k zal gauw eens even vragen naar zijn naam.
Sint Nicolaas, Sint Nicolaas,
brengt ons vanavond een bezoek.
En strooit dan wat lekkers,
in één of andere hoek.
Comments are closed.