Staf

Zoals de bisschop

Een “voorganger” van onze hedendaagse Sinterklaas, de Germaanse god Wodan droeg een speer met een gekronkelde slang in de top. Waarschijnlijk is dat Sinterklaas een staf heeft omdat hij van oorsprong een katholiek heilige is. De staf is een teken van waardigheid. Bisschoppen en andere katholieke geestelijken dragen nog steeds een staf.

De verschillen

Maar de staf van Sinterklaas is wel anders dan die van de een bisschop. Opvallendste verschil is de grootte van de krul, de krul van de staf van Sinterklaas is groter. Ook steekt de krul aan beide kanten van de staf uit, bij die van bisschoppen niet.

Symboliek

De krul is een symbolische slang, teken van wijsheid en oneindigheid, die uitloopt in een verticale lijn naar beneden, de afdaling van geest of wijsheid naar aardse sferen. Deze symboliek heeft de staf van Sinterklaas allang niet meer. Maar het is wel leuk om te weten. Toch? 🙂
Comments are closed.