Mijter

Een mijter of een muts

Een mijter is het hoofddeksel van bisschoppen in de katholieke kerk. Ook Sint Nicolaas van Patara (zie de geschiedenis van Sinterklaas) was bisschop. Wodan droeg overigens een muts.

Rood

Er zijn wel verschillen tussen de mijters van bisschopen en die van Sinterklaas. De mijter van Sinterklaas is rood. Rode mijters worden in de katholieke kerk niet gedragen. Maar niet alleen de kleur van de mijter van Sinterklaas wijkt af, ook de vorm is anders. Op de mijter van Sinterklaas staat een kruis (in Amsterdam niet overigens). Je zult het niet verwachten, maar op de mijter van bisschoppen staat geen kruis maar een omgekeerde T.
Comments are closed.